Transitie naar een sociale en gezonde aarde

Innovator
Ik ontwikkel innovatieve programma’s gericht op mens- en organisatie ontwikkeling alsook op duurzame gebiedsontwikkeling.

Organisatie ontwikkeling
Ik adviseer organisaties en bedrijven bij de transitie naar een gebalanceerde bedrijfsvoering voor mens en milieu.

Gebiedsgericht Werken
Ik adviseer overheid, woningbouw en welzijn bij het inzetten van een gebiedsgerichte aanpak die balans brengt voor de mensen en het milieu in het gebied.